Постанова Української Центральної Ради про статут Генерального секретаріату. 16 липня 1917 р.

Постанова Української Центральної Ради про статут Генерального секретаріату. 16 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту