Прохання вдови члена УЦР І. Пугача до Директорії УНР про одноразову допомогу. 3 січня 1919 р.

Прохання вдови члена УЦР І. Пугача до Директорії УНР про одноразову допомогу. 3 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 33

Leave a Comment

Перейти до вмісту