Відозва Державного Секретаріату ЗУНР до громадян ЗУНР про ухвалу Української Національної Ради щодо приєднання ЗУНР до Великої УНР. Не раніше 3 січня 1919 р.

Відозва Державного Секретаріату ЗУНР до громадян ЗУНР про ухвалу Української Національної Ради щодо приєднання ЗУНР до Великої УНР. Не раніше 3 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту