Лист кафедри мовознавства Всеукраїнської Академії наук Науковому комітету Головпрофосу з переліком доповідей про Г. Сковороду. 2 грудня 1922 р.

Лист кафедри мовознавства Всеукраїнської Академії наук Науковому комітету Головпрофосу з переліком доповідей про Г. Сковороду. 2 грудня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1165. Арк. 51

Leave a Comment

Перейти до вмісту