Протокол загальних зборів селян с. Пан-Іванівки Харківського повіту про святкування ювілею Г. Сковороди. 8 грудня 1922 р.

Протокол загальних зборів селян с. Пан-Іванівки Харківського повіту про святкування ювілею Г. Сковороди. 8 грудня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1165. Арк. 57

Leave a Comment

Перейти до вмісту