Резолюція Керуючого справами Директорії УНР на рапорт Господаря господи Голови Директорії УНР про перевитрати під час прийому гостей 8 квітня. 19 квітня 1921 р.

Резолюція Керуючого справами Директорії УНР на рапорт Господаря господи Голови Директорії УНР про перевитрати під час прийому гостей 8 квітня. 19 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 120. Арк. 64

Leave a Comment