Лист Міністра народного здоров’я і опіки І. Липи Міністрові єврейських справ [П. Красному] про підтримку законопроєкту щодо виділення коштів на допомогу євреям-біженцям. 20 квітня 1921 р.

Лист Міністра народного здоров’я і опіки І. Липи Міністрові єврейських справ [П. Красному] про підтримку законопроєкту щодо виділення коштів на допомогу євреям-біженцям. 20 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 475. Арк. 6

Leave a Comment