Постанова Директорії УНР про звільнення Б. Матроса з посади Голови РНМ УНР та призначення на посаду І. Мазепи. 27 серпня 1919 р.

Постанова Директорії УНР про звільнення Б. Матроса з посади Голови РНМ УНР та призначення на посаду І. Мазепи. 27 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 26. Арк. 103

Leave a Comment

Перейти до вмісту