Лист Видавничої кооперативи з обмеженою порукою «Червона Калина» до доньки Є. Чикаленка – Ганни Келлер Чикаленко про видання «Щоденника». 12 квітня 1930 р.

Лист Видавничої кооперативи з обмеженою порукою «Червона Калина» до доньки Є. Чикаленка – Ганни Келлер Чикаленко про видання «Щоденника». 12 квітня 1930 р.

ЦДАВО України. Ф. 4380. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 23

Leave a Comment

Перейти до вмісту