9-9-1-22-3630-028.jpg

Постанова Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». 8 лютого 1995 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3630. Арк. 28, 28 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту