Постанова Ради Міністрів Української Держави про збільшення штатів товаришів прокуратора Катеринославського окружного суду. 17 липня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про збільшення штатів товаришів прокуратора Катеринославського окружного суду. 17 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 91. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту