Лист Генерального секретарства внутрішніх справ УЦР Комісарові Київської губернії про відокремлення містечка Заріччя від м. Біла Церква. 10 липня 1917 р.

Лист Генерального секретарства внутрішніх справ УЦР Комісарові Київської губернії про відокремлення містечка Заріччя від м. Біла Церква. 10 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 3724, оп. 1, спр. 1, арк. 3

Leave a Comment