Протокол засідання Генерального секретаріату УЦР про переговори з Полуботківцями. 8 липня 1917 р.

Протокол засідання Генерального секретаріату УЦР про переговори з Полуботківцями. 8 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 2, арк. 2зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту