Звернення Чорноморського українського військового комітету до Генерального секретаріату Української Центральної Ради. 03 серпня 1917 р.

Звернення Чорноморського українського військового комітету до Генерального секретаріату Української Центральної Ради. 03 серпня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 4100. Оп. 1. Спр. 28. Арк. 102

Leave a Comment

Перейти до вмісту