Телефонограма Генерального секретаріату у справах військових до президії Товариства ім. Павла Полуботка. 01 серпня 1917 р.

Телефонограма Генерального секретаріату у справах військових до президії Товариства ім. Павла Полуботка. 01 серпня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 4100. Оп. 1. Спр. 28. Арк. 103

Leave a Comment

Перейти до вмісту