Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Михайла Остапенка. 22 листопада 1922 р.

Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Михайла Остапенка. 22 листопада 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 1677. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту