Про кількість робітників, відправлених на роботи до Німеччини…

Про кількість робітників, відправлених на роботи до Німеччини...

Про кількість робітників, відправлених на роботи до Німеччини - з доповіді про політичне і господарське положення в Рейхскомісаріаті України (переклад з нім.). 14 травня 1943 р.
ЦДАВО України, ф. КМФ-8, оп. 1 спр. 294, арк. 32-33.

Leave a Comment

Перейти до вмісту