І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Студії з інформаційної науки, соціальних комунікацій та філології в сучасному світі»

Хартії незалежності: проблеми збереження та публічної репрезентації (досвід Сполучених Штатів Америки)

26 жовтня 2023 року в Маріупольському державному університеті відбулася І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Студії з інформаційної науки, соціальних комунікацій та філології в сучасному світі».
З доповіддю «Хартії незалежності: проблеми збереження та публічної репрезентації (досвід Сполучених Штатів Америки)» на пленарному засіданні виступила Лариса Левченко, доктор історичних наук, професор, директор Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.

Пропонуємо для ознайомлення слайди презентації та опублікований тест доповіді у збірнику матеріалів конференції:
Левченко Л. Хартії незалежності: проблеми збереження та публічної репрезентації (досвід Сполучених Штатів Америки). Студії з інформаційної науки, соціальних комунікацій та філології в сучасному світі : зб. матер. І Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Київ, 26 жовтня 2023 р. (Маріуп. держ. ун-т ; ред. О.В. Булатова, С.В. Безчотнікова; упоряд. В.О. Кудлай, І.О. Мельниченко, І.О. Петрова, О.О. Федотова). Київ : МДУ, 2023. С. 6-15.

 

Перейти до вмісту