Дипломатичний паспорт Надії Суровцевої. 11 січня 1919 р.

Дипломатичний паспорт Надії Суровцевої. 11 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 78

Leave a Comment

Перейти до вмісту