Лист Міністра справ морських до Державного контролера щодо асигнування коштів на добудування суден на Миколаївських заводах. 09 листопада 1918 р.

Лист Міністра справ морських до Державного контролера щодо асигнування коштів на добудування суден на Миколаївських заводах. 09 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3363. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 39

Leave a Comment

Перейти до вмісту