Наказ Міністерства охорони здоров’я Української РСР № 385 «Про затвердження редакційної колегії журналу «Новий хірургічний архів» (до складу редакційної колегії журналу «Новий хірургічний архів» увійшов професор М. Амосов). 15 липня1955 р.

Наказ Міністерства охорони здоров’я Української РСР № 385 «Про затвердження редакційної колегії журналу «Новий хірургічний архів» (до складу редакційної колегії журналу «Новий хірургічний архів» увійшов професор М. Амосов). 15 липня1955 р.

ЦДАВО України. Ф. 342. Оп. 15. Спр. 3202. Арк. 154

Leave a Comment

Перейти до вмісту