Постанова Ради Народних Комісарів УСРР про введення в дію постанови Ради Народних Комісарів РСФРР про випуск в обіг грошових знаків вартістю 250, 500 і 1000 руб. 26 лютого 1923 р.

Постанова Ради Народних Комісарів УСРР про введення в дію постанови Ради Народних Комісарів РСФРР про випуск в обіг грошових знаків вартістю 250, 500 і 1000 руб. 26 лютого 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 1365. Арк. 113. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту