Лист-вітання Спілки студентів українців в Німеччині Ректорові Української господарської академії в ЧСР зі святом відкриття. 19 жовтня 1922 р.

Лист-вітання Спілки студентів українців в Німеччині Ректорові Української господарської академії в ЧСР зі святом відкриття. 19 жовтня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 127. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту