Про скликання військового мітингу — з протоколу засідання УЦР. 15 березня 1917 р.

Про скликання військового мітингу — з протоколу засідання УЦР. 15 березня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 112

Leave a Comment

Перейти до вмісту