Список членів правління Республіканської наукової спілки хірургів Української РСР до якої увійшов професор М. Амосов. 17 вересня 1957 р.

Список членів правління Республіканської наукової спілки хірургів Української РСР до якої увійшов професор М. Амосов. 17 вересня 1957 р.

ЦДАВО України. Ф. 342. Оп. 15. Спр. 4853. Арк. 245

Leave a Comment

Перейти до вмісту