Телеграма [Чалого] з Петрограда Всеукраїнській раді військових справ про активізацію збору коштів для Національного фонду. 16 вересня 1917 р.

Телеграма [Чалого] з Петрограда Всеукраїнській раді військових справ про активізацію збору коштів для Національного фонду. 16 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 28, арк. 276

Leave a Comment