Указ Президента України Л. Кравчука № 171/92 «Про призначення Представника Президента України у місті Києві» (призначено Салія І. М.). 20 березня 1992 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 171/92 «Про призначення Представника Президента України у місті Києві» (призначено Салія І. М.). 20 березня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 67

Leave a Comment

Перейти до вмісту