Програма концерту під протекторатом А. Масарик, улаштованому Українським громадським комітетом на користь голодуючих в Україні. Не пізніше 19 квітня 1923 р.

Програма концерту під протекторатом А. Масарик, улаштованому Українським громадським комітетом на користь голодуючих в Україні. Не пізніше 19 квітня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 370. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту