24-4778-3-5-083_1.jpg

Мапа основних осередків забруднення підземних вод України, складена Державним комітетом України по геології та використанню надр. 1 січня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 5. Арк. 83.

Leave a Comment

Перейти до вмісту