Лист Міністра народної освіти та мистецтва М. Василенка до помічника Державного секретаря М. Могилянського щодо переговорів з родиною Ф. Вовка стосовно придбання Міністерством його бібліотеки для Національної Бібліотеки. 8 липня 1918 р.

Лист Міністра народної освіти та мистецтва М. Василенка до помічника Державного секретаря М. Могилянського щодо переговорів з родиною Ф. Вовка стосовно придбання Міністерством його бібліотеки для Національної Бібліотеки. 8 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 117. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту