З бюлетеня Інформаційного бюро про поширення іспанського грипу в Вовчанському, Лубенському, Охтирському, Сумському повітах та боротьбу з епідемією. 26 жовтня 1918 р.

З бюлетеня Інформаційного бюро про поширення іспанського грипу в Вовчанському, Лубенському, Охтирському, Сумському повітах та боротьбу з епідемією. 26 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 82. Арк. 60

Leave a Comment

Перейти до вмісту