Іван Огієнко – Міністр ісповідань УНР.

Іван Огієнко - Міністр ісповідань УНР.

ЦДАВО України. Ф. 1871. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту