Про обов’язкове придбання “Вістнику Ради Народних Міністрів” всіма поштово-телеграфними і телефонними установами – з наказу Міністерства пошти і телеграфу УНР. 14 лютого 1918 р.

Про обов'язкове придбання “Вістнику Ради Народних Міністрів” всіма поштово-телеграфними і телефонними установами - з наказу Міністерства пошти і телеграфу УНР. 14 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту