Закон Української Держави про класи посад і оклади службової платні урядовим особам судових палат, окружних судів, мирових установ, місцевих тюремних інституцій Української Держави і про оклади службової платні, кількості і класу посад урядових осіб Одеського комерційного суду. 15 липня 1918 р.

Закон Української Держави про класи посад і оклади службової платні урядовим особам судових палат, окружних судів, мирових установ, місцевих тюремних інституцій Української Держави і про оклади службової платні, кількості і класу посад урядових осіб Одеського комерційного суду. 15 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 252. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту