Постанова про проголошення незалежності України. 24 серпня 1991 р.

Постанова про проголошення незалежності України. 24 серпня 1991 р. Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє: Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. З моменту проголошення незалежності чинними на території України є тільки її Конституція, закони, постанови Уряду та інші акти законодавства республіки. 1 грудня 1991 року провести республіканський референдум на підтвердження акта проголошення незалежності. Голова Верховної Ради Української РСР Л. Кравчук м. Київ 24 серпня 1991 року № 1427-ХІІ

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4630. Арк. 1. Оригінал. Машинопис

 

 

Перейти до вмісту