Закон про громадянство Української Народної Республіки

Закон про громадянство Української Народної Республіки

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 4. Спр. 96. Арк. 48-50. Оригінал. Машинопис

Перейти до вмісту