«Шлях до Державності: архівні хроніки української еміграції»

Шлях до Державності: архівні хроніки української еміграції

Центральний держаний архів вищих органів влади та управління України презентує новий проєкт «Шлях до Державності: архівні хроніки української еміграції», який є логічним продовженням попереднього проєкту «Українська революція 1917-1921 рр.: архівні хроніки»

У ЦДАВО України зосереджено колосальне за обсягом і невичерпне за змістом зібрання документів з історії української еміграції. Національна свідомість спрямовувала представників політичної еміграції на безперервну боротьбу за Україну. Впродовж усього свого існування Державний Центр УНР в екзилі репрезентував Україну за кордоном і всіма доступними засобами обстоював ідею відновлення незалежності України. В офіційній заяві Центру від 22 серпня 1992 р. зазначалося: «Складаючи свої повноваження, ми заявляємо, що проголошена 24 серпня і утверджена 1 грудня 1991 року народом України Українська Держава продовжує державно-національні традиції УНР і є правонаступницею Української Народної Республіки».

Архів планує щомісячно представляти тематичні випуски цього проєкту і знайомити широку громадськість з архівними документами, зібраними та збереженими для нащадків українцями, які не за власним бажанням опинилися на чужині.  

Перейти до вмісту